28 Ağustos 2013 Çarşamba

İş ve Meslek Danışmanlarının Kadro Sevinci Yarıda Kaldı

İş ve Meslek Danışmanları'nın kadro sevinci kursaklarında kaldı.

İŞKUR bünyesinde ilk kez 2012 Nisan ayında ataması yapılan İş ve Meslek Danışmanları (İMD)’nın kadro sevinci yarıda kaldı. 2 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanan torba yasa ile kadroya geçen birçok memuru gibi, İş ve Meslek Danışmanları da kadroya geçtikleri için sevindiler. Fakat ilerleyen günlerde bu vasıfta daha önce çalışan bir memur kadrosu olmadığı için, kadroya geçtikleri durumdaki özlük hakları ve maaş gibi konuların belirsizliği İMD'leri ümitsizliğe düşürdü. Geçen zamanda görüldü ki İMD'ler tıpkı normal memur gibi kadroya geçiriliyorlar. Ünvan olarak İş ve Meslek Danışmanı olarak kadroya geçirilirken; özlük hakları ve maaş olarak normal memur gibi kadroya geçirildiklerini öğrenen İMD'ler hayal kırıklığına uğramış durumda.

İstihdamın ana unsuru olarak üstlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmeye çalışan İş ve Meslek Danışmanları işsizlik rakamlarının düşmesinde çok önemli bir paya sahip. Kendi portföylerinde yer alan işsiz vatandaşlara uygun iş, işverenlere de uygun elemanları bulmak için çabalayan İş ve Meslek Danışmanları beklentilerinin karşılanmasını bekliyor. İşe alındıkları zaman kurumun yapısını tamamen değiştiren İMD' ler, atandıkları günden beri kuruma yeni bir vizyon kazandırma yolunda ilerliyorlar. İş sahibi yaptıkları kişilerden teşekkür alan İMD'ler manevi açıdan tatmin sağlıyorlar, aynı şekilde maddi açıdan da tatminlerinin sağlanmasını bekliyorlar. Şuan sözleşmeli statüdeki İMD maaşı 2606 TL iken, kadroya geçtiği durumda 1784 TL alacağı İŞKUR tarafından duyuruldu. Bu duyuruyu gören İMD'ler tam bir hüsrana uğradılar, maaşdaki 822 TL'lik düşüşten sonra motivasyonları düşmüş durumda.

Devlet politikalarında daha önce sözleşmeliden kadroya geçişlerde maaşlarda emekli sandığı vs kesintilerinden dolayı 100-200tl lik bir düşüş gözlendiği bilinmekte.İMD ler de kendi maaşlarında böyle bir düşüş beklerken,bir anda 822tl gibi asgari ücretten de fazla bir düşüş görünce kara kara düşünmeye başladılar…Aldıkları maaşa göre ayaklarını yorganlarına göre uzatan İMD ler,bir anda yorganın kısalmasıyla maddi açıdan zor duruma düştüler…Kadroya geçip maaş düşme seçeneğinin yanında,sözleşmeli kalıp sözleşmenin yenilenmemesi riski ile karşı karşıya kalan İMD ler ne yapacağını şaşırmış durumda…

2 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı’nın imzası ile başlayan kadroya geçiş süreci 2 Eylül tarihine kadar dilekçelerin alınması ile devam ediyor,2 Kasım’a kadar da kurumların değerlendirme süreci var..Bu süreçte hak kaybına uğrayan İMD lerle ilgili süreci yakından takip edip,siz değerli takipçilerimizi bilgilendireceğiz…Umudumuz hak kayıplarının en kısa zamanda düzeltilmesi yönünde.

İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanları Maaş Bilgileri ile alakalı yapılan duyuru:

KURUMUMUZDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞAN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ 6495 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ATAMA VE ÖZLÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU 
Bilindiği üzere 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla yapılan düzenleme gereği, Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelimizin talepleri ve Kanunda öngörülen koşulları taşımaları halinde “Genel İdare Hizmetler (GİH)” sınıfında, “İş ve Meslek Danışmanı” unvanı ile ihdas edilen memur kadrolarına atanabilecekleri öngörülmüştür.

Bu doğrultuda ihdas edilen memur kadrolarına atama yapılması halinde;
1- İş ve Meslek Danışmanları statü hukuku olarak 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir.
2- İş ve Meslek Danışmanları 9 uncu derecenin 1 inci kademesi karşılığı olarak (intibak işlemleri ve medeni hali, çocuk sayısı, özür durumu, vs. gibi durumlarda miktar değişebilecektir); 657 sayılı Kanun, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri doğrultusunda 1.784,85 TL Memur maaşına hak kazanacaklardır.

Kurumumuzda Sözleşmeli statüde çalışan İş ve Meslek Danışmanlarına duyurulur.

Kaynak : İŞKUR

0 yorum :

Yorum Gönder