23 Ağustos 2013 Cuma

Denizli Honaz 2013-2014 Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden ücretli öğretmenlik uygulaması ile alakalı ilanlar yayımlanmaya başlandı. 2013-1014 Eğitim-Öğretim yılında Denizli'nin Honaz ilçesinde ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek isteyen adaylar için Honaz Milli Eğitim Müdürlüğü detaylı bir açıklama yaptı.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Denizli'nin Honaz ilçesindeki resmi eğitim kurumlarının Ücretli / Vekil öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ücretli / Vekil öğretmen başvuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Personel Bölümüne şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvuruların kesinlikle işleme alınmayacağı yayımlanan ilanda yer alıyor.
Denizli Honaz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
Başvuru ve Sıralama İşlemleri
Yapılan başvurular KARMA ve BRANŞ bazında sıralamaya tabi tutulur. Sıralamada Öncelik sırası olarak; Lisans, Ön Lisans ve İngilizce Branşında Öğrenciler şeklinde sıralanır. Daha sonra kendi aralarında ilgili KPSS puan üstünlüğüne göre yeniden sıralanır.
Atama İşlemleri
İlçemiz okullarda bulunan ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirtilen tarihlerde ücretli ataması yapılır. İhtiyaç halinde yine tek olarak görevlendirme de yapılabilir. Bu durumda telefon yoluyla bilgilendirme yapılarak kişiye ulaşılır. Ancak ücretli öğretmenlik için başvuru yapıp, KPSS 10 puanı ile kadrolu/sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin başvurularının iptali için Müdürlüğümüz atama bölümünü başvurması gerekmektedir. Atama işlemleri belirli aralıklarla ihtiyaçlara binaen Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar devam edebilir.
Göreve Başlama
Ataması yapılan Ücretli / Vekil öğretmenler Atama Belgelerini teslim alarak göreve başlarlar.
Görevden Ayrılma ve İstifa
Ücretli / Vekil olarak görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin yerlerine Kadrolu, Sözleşmeli öğretmen ataması yapılması durumunda veya izne ayrılan öğretmenin görevine başlaması durumlarında Ücretli / Vekil öğretmenin görevine son verilir. Görevlendirilen Ücretli Öğretmen 7 gün öncesinden belirtmek şartıyla dilekçe ile görevinden ayrılabilir. Görev yaptığı Okul Müdürü Ücretli öğretmenin görevini yerine getirememesi, Devlet Memurluğuna uymayan hal, hareket ve davranışlar ile kılık kıyafet yönetmeliklerine uymaması durumunda ilgilinin görevine son verilmesini teklif edebilir.
UYARILAR
Yaptığınız başvurular takip eden 2013 - 2014 Eğitim - Öğretim yılı için geçerlidir ve Eğitim - Öğretim yılı içinde herhangi bir zamanda inha, e-posta, Müdürlüğümüz web sayfası veya telefon gibi iletişim araçlarından uygun olan biriyle bilgilendirme yapılır.
BAŞVURU EVRAKLARI
1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği / Çıkış Belgesi
2. 1 adet Fotoğraf
3. Sabıka kaydı,
4. Sağlık raporu
5. Nüfus cüzdan fotokopisi.
6. Emeklilik Kimlik Kartı Fot.
7 Kurs-Seminer Belgesi
KİMLER BAŞVURABİLECEKLER:
1- Talim Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden Yüksek Öğretim Programlarından mezun, ataması yapılmamış öğretmenlerden, Yüksek Lisans Belgesi/Diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)
2- Talim Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden Yüksek Öğretim Programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yaılamamış öğretmenlerden Lisans Belgesi/Diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)
3- Üniversitelerin Ev ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları.
4- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü Ön Lisans mezunları,
5- Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Ön Lisans Mezunları,
6- Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler,
7- Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen 14.10.2009 tarih ve B.08.0.ÖGM.0.07.02.02-020/2075 sayılı yazı eki Eğitim Seminer Çerçeve Programı (60) saat başarı ile tamamlayanlar
8- Halen İlköğretim Okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yüksek öğrenim programlarından mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi eğitim yi anında düzenlenen "14/10/2009 tarih ve B.Ü8.0.ÖGM.0.07,02.02-020/2075 sayılı yazı eki Eğitim Seminer Çerçeve Programı (60 saat) nı İlçemiz eğitim kurumlarının okul öncesi öğretmen ihtiyacının atanan öğretmenler yoluyla giderilmemesi halinde okul öncesi çağı çocuklarının gelişim özelikleri dikkate alınarak ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır
9- Talim ve Terbiye Kurul unun yer alan alanlardan me/.un olup atanmamışlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen "14/10/2009 tarih ve B.08.0.ÖGM.0.07.02.02-020/2075 sayılı yazı eki Eğitim Seminer Çerçeve Programı (60 saat) nı başarı ile tamamlayanlar
Kaynak : Honaz Milli Eğitim Müdürlüğü

0 yorum :

Yorum Gönder